November 2011 – Nieuwe wetgeving voor de belasting en uw klassieker 

 

Belasting en uw klassieker het staat met elkaar in verbinding en nu is er goed nieuws!

De regeling voor oldtimers is (weer eens) veranderd. Nadat eerder was besloten dat alleen oldtimers van voor 1987 nog voor vrijstelling van de Motorrijtuigenbelasting in aanmerking zouden komen wordt deze regeling nu toch weer gewijzigd.

Met ingang van 1 januari 2012 gold er een nieuwe regeling voor klassiekers. De vrijstelling is geleidelijk opgetrokken van 25 jaar naar 30 jaar, gerekend vanaf de datum eerste toelating.

Voor de voertuigen die op 31 december 2011 al ouder dan 25 jaar waren, is er niets veranderd. Voor de generaties daarna geldt een geleidelijke leeftijdsopbouw. Bovendien geldt de vrijstelling uitsluitend voor basisbedrag MRB plus de provinciale opcenten. De brandstoftoeslagen voor diesel en LPG moeten wel betaald worden.

Meer informatie over deze regeling vindt u onder meer op de website van de FEHAC.

Belasting