8% Korting
Loading...

Rustbuster vertinnings/soldeerpasta, flacon 250 gram met kwast

Rustbuster vertinnings/soldeerpasta, flacon 250 gram met kwast

Rustbuster vertinnings/soldeerpasta, flacon 250 gram met kwast

Artikelnummer: 200.110903250 Categorieën: ,
 • Voor het vertinnen van autoplaat, RVS en zinkplaat

 16,67  20,17 incl btw

Beschikbaar via nabestelling

Deel dit product

Voor 17:00 besteld

de volgende werkdag bezorgd

Al je lasbenodigdheden

bij één winkel

Met een 9,3

gewaardeerd door onze klanten

Persoonlijke service

bij al je vragen

Loading...

Beschrijving

Rustbuster vertinnings/soldeerpasta, flacon 250 gram met kwast

Gebruiksklare vertinningspasta voor het vertinnen van autoplaat, RVS en zinkplaat. Bevat 68 % lood/tinpoeder, zuurvrije pasta. Na vertinnen kunt u het opvullen met speciale carrosserie vertinningsstaven.

Oplosmiddelgehalte:

 • Organisch oplosmiddel 0,0 %
 • Water 17,0 %
 • VOC (EG) 0,0 %

Veiligheidswaarschuwingen:

Look, zinkchionide, benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs, sodium salts, isothridecanol, ethoxylated.

 • H302+H332: Schadelijk bij inslikken en bij inademing.
 • H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • H360: Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
 • H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
 • H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P303+P361+P353: Bij CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/ afdouchen.
 • P305+P351+P338: Bij CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P403+P233: Op een goed geventileerde plaats bewaren, in goed gesloten verpakking bewaren.
 • P405: Achter slot bewaren.
 • P501 : De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/internationale voorschriften.

 

Extra informatie

Gewicht 1 kg

Merk

Mahotec

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Rustbuster vertinnings/soldeerpasta, flacon 250 gram met kwast” te beoordelen

Gerelateerde producten

Producten niet gevonden.