Fertan algemeen

FERTAN® is een beproefd product dat roest reduceert tot stof!

Een werkstuk dat met FERTAN is behandeld krijgt een blank en schoon oppervlak met een bruinzwarte kleur. In tegenstelling tot andere producten bedekt FERTAN de roest niet maar wordt deze chemisch ontbonden.

Bovendien laat dit proces op het behandelde oppervlak geen zure bestanddelen achter. Het zet de roest om in een inerte droge stof die zich niet meer hecht aan het metalen oppervlak. Fertan vormt dus geen afdekkende (verf-) laag.

FERTAN heeft een dubbele werking; het verpulvert de roest net zo lang, totdat het geen contact meer heeft met blanke metaal en bovendien ontstaat aan het oppervlak van het metaal een ijzertannine verbinding. Deze verbinding is onoplosbaar en biedt een voortreffelijke ondergrond voor de verdere afwerking. De gevormde verbinding aan het oppervlak van het behandelde voorwerp zorgt ervoor dat verder roesten niet meer mogelijk is. FERTAN kan zowel op licht als op zwaar gecorrodeerd staal worden aangebracht maar het kan ook als eenvoudig doch effectief middel worden gebruikt ter preventie van corrosie van blank metaal.

FERTAN is een waterige vloeistof met een groot penetrerend vermogen dat gemakkelijk indringt in voegen, overlappende lasnaden en onder gebarsten lakken. FERTAN is absoluut onschadelijk voor plastic, rubber, chroom en gelakte oppervlaken want het wordt pas actief wanneer het met ijzer of roest in aanraking komt. Van alle andere oppervlaken kan het eenvoudig met water worden afgewassen, ook als het al is opgedroogd.

De beschermende werking houdt jarenlang stand wanneer het behandelde oppervlak van een afwerklak of een andere dekkende laag wordt voorzien.

FERTAN is niet brandbaar en het is ook bij direct contact met de huid of inademing niet schadelijk voor de gezondheid.

Referenties

FERTAN is door het instituut voor materiaalonderzoek in Baden-Wurttemburg (Duitsland) getest met als conclusie: Het product werkt uitstekend.

FERTAN werd eveneens getest door het laboratorium van het C.O.T. (Centrum voor onderzoek en technisch advies) in Haarlem, waar men concludeerde dat FERTAN een positieve uitwerking heeft op de corrosieweerstand van staal.

Toepassingsgebieden

FERTAN wordt reeds jaren door de industrie en de scheepvaart met groot succes toegepast. Bovendien is FERTAN door grote Europese autofabrikanten getest en aanbevolen.

Eigenschappen

FERTAN® is een beproefd product, dat na gebruik direct overschilderen van gecorrodeerde stalen oppervlakken mogelijk maakt. Het is niet meer nodig de roest eerst mechanisch te verwijderen, omdat FERTAN dit verpulvert en verwijdert. FERTAN creëert een ideale ondergrond voor verdere afwerkingslagen zoals primers en lakken. Met FERTAN is het vrijwel niet meer nodig om roest door borstelen of stralen te verwijderen. FERTAN is bovendien optimaal met een hogedrukspuit in holle ruimten aan te brengen. Dit betekent dat een aanzienlijke kostenbesparing ten opzichte van mechanische roestverwijderingsmethoden te behalen is. FERTAN is een uniek product ter verwijdering van en bescherming tegen roest, toepasbaar op oude en nieuwe ijzerconstructies, in de werkplaats, bouw, scheepvaart en auto-industrie. FERTAN is de beste roestbeschermer van alle staal dat nog niet totaal is vergaan.

WAT IS FERTAN?

FERTAN is een product dat roest oplost en het oppervlak van het basismateriaal in een zwart gekleurde stabiele toestand achterlaat. In tegenstelling tot andere producten overdekt FERTAN de roest niet en zet het ook niet om in een vaste droge laag, maar het lost de roest chemisch op en zet het om in een eenvoudig afspoelbaar poeder. Bovendien Iaat het geen zuur oppervlak na. FERTAN legt het basismateriaal vrij en gaat daarmee een stabiele binding aan, zodat het corrosieproces stopt. FERTAN heeft een dubbele werking; ten eerste bouwt FERTAN de roest net zolang af totdat het zich met het basismateriaal verbonden heeft, ten tweede ontstaat er een hechte, gesloten laag bestaande uit een ijzertannine verbinding, die onoplosbaar is. Deze laag vormt een uitstekende basis voor een later verf of tectylschema. FERTAN kan niet alleen op elke mate van verroest staal aangebracht worden, maar ook op nog niet aangetast materiaal ter bescherming tegen toekomstige corrosieproblemen. Doordat het om een waterhoudend product gaat, dringt het overal in, tussen naden en overlappingen en bovendien zelfs onder gebarsten lakken en tectyl. FERTAN kan bij iedere weersgesteldheid op zowel droge als natte oppervlakken aangebracht worden. Het is onschadelijk voor plastic, rubber, chroom en reeds gelakte oppervlakken. FERTAN wordt alleen dan actief wanneer het met ijzerhoudende producten in aanraking komt. Van andere oppervlakken kan het gewoon met water worden verwijderd. Het is niet brandbaar en niet schadelijk voor de gezondheid, noch bij aanraking noch bij inademing. FERTAN biedt jarenlange bescherming, onder voorwaarde dat de behandelde oppervlaken en ruimtes met een laklaag of een ander afdekkend product wordt behandeld. (Vraag om het C.O.T. testrapport van de afgelopen 5 jaar) een laboratorium dat testen en onderzoek doet op het gebied van roest.

Gebruik: Met een kwast of en sproeikop aanbrengen. Het kan buiten onder vrijwel elke weersomstandigheid (behalve vorst) worden gebruikt, dus ook bij regen een natte ondergrond (bij voorkeur zelfs).

Temperatuur: Boven het vriespunt.

Inwerkingstijd:  Ongeveer 48 uur, sneller bij een hoge luchtvochtigheid.

Houdbaarheid: Onbeperkt.

Reinigen van gebruikte gereedschappen: Met schoon water afspoelen.

Gebruiksaanwijzing:

Met een borstel, een waterstraal, of een ander hulpmiddel kan de oppervlakkige roest verwijderd worden. Dan FERTAN aanbrengen met behulp van een kwast, een roller, een hogedrukspuit of een fles met een sproeikop. Een liter FERTAN is voldoende om circa 12 15 vierkante meter aangetast oppervlak te behandelen. FERTAN werkt uitstekend bij vochtige oppervlakken of in een vochtige omgeving, bij droge omstandigheden dient het oppervlak nat te worden gehouden. FERTAN kan al binnen enkele uren goede resultaten opleveren. Het is echter aan the bevelen, om minstens 48 uur te wachten om te controleren of de roest zich in een zwarte compacte laag veranderd heeft. Het met FERTAN behandelde materiaal kan vervolgens nog weken wachten op de afwerking van het materiaal. Voor het aflakken of andere nabewerking is het aan te bevelen het oppervlak met water te reinigen, of het zwarte poeder welke zich door het conserveren gevormd heeft, met een vochtige doek af te nemen.

Productbeschrijving en veiligheidsmaatregelen:

FERTAN is een donkere vloeistof met een kenmerkende, aromatische, licht zure geur en een soortelijk gewicht van 1,180. FERTAN is niet giftig, niet schadelijk, werkt op mensen niet irriterend en is niet schadelijk voor het milieu. Bij aanraking van de huid met FERTAN is het voldoende dit af te spoelen met water. Bij de opslag van FERTAN zijn geen veiligheidsmaatregelen nodig. Het is voldoende de verpakking gesloten te houden. De houdbaarheid en de werking van FERTAN zijn praktisch onbegrensd. Ontstaat bij langere opslag verdikking, dan doet dit geen afbreuk aan de werking van het product. Bij lekkage van FERTAN uit een beschadigde verpakking, wordt aangeraden met zaagsel de FERTAN te verwijderen en met water na te spoelen.

Naar de Fertan Producten Pagina

 

© 2001/2002/2003

WWW.RUSTBUSTER.NL