MIG/MAG Lassen
Wat is MIG/MAG lassen?
Hoe ziet een TIG las eruit?
Wat is MMA? Hoe gaat puntlassen in zijn werk?
Is gasloos MIG lassen net zo mooi als met beschermgas?
Om op deze vragen antwoord te geven heeft Rustbuster voor U opnames gemaakt van deze lasprocessen. Klikt u op een van de plaatjes om het filmpje te bekijken. DeĀ lasapparatenĀ om het specifieke lasproces te doen zijn te koop bij Rustbuster. Tevens verkopen we het praktischeĀ  lasinstructieboeken: “Stap voor Stap MIG/MAG Lassen” en “Stap voor Stap TIG Lassen


MIG/MAG: Proplassen The Movie

Proplassen met hetĀ MIG/MAG lasapparaat. Hier wordt gelast met deĀ Cebora Evo 160Ā met ongeveer 120 Ampere. U ziet hier ook het specialeĀ proplasgasmondstuk. Deze dient als afstandhouder tot het werkstuk en drukt de twee plaatjes stevig op elkaar. HetĀ MIG/MAGĀ lasproces is zowel geschikt voor het lassen van dunne plaat (0,6 mm / 0,8 mm. / 1,0 mm) als constructie-staal van 1,0 cm en dikker. Voor dikker staal gebruikt u bij voorkeur een lasapparaat opĀ krachtstroom.
U ziet achtereenvolgens:
Gaten knippen (5 mm.) met deĀ ponstang
Verzet maken met deĀ verzettang
Proplassen
Slijpen met eenĀ lamellenschijf
*Eindresultaat: eenĀ APK waardige las


nb. het naadje opvullen kan achteraf met plamuur of beter nog:Ā Vertinnen.Ā EenĀ antiroestbehandelingĀ aan de binnenzijde van het plaatwerk is aan te raden.
Proplassen The Movie duurt 4 minuten.Ā Sit back, relax & enjoy
MIG/MAG: Proplassen (kort fragment)
Proplassen met hetĀ MIG/MAG lasapparaat. Wederom met deĀ Cebora Bravo 155Ā op ongeveer 120 Ampere & met hetĀ  specialeĀ proplasgasmondstuk. Nu een kort fragment als uĀ  geen tijd heeft omĀ Proplassen The MovieĀ te bekijken. Wilt u meer weten over het MIG/MAG Lassen? Lees dan het lasinstructieboek:Ā “Stap voor Stap MIG/MAG Lassen
Bekijk film
MIG/MAG: Rups las
Rupslassen met hetĀ MIG/MAG lasapparaat. Hier wordt gelast met deĀ Cebora Bravo 155Ā met 28 Ampere.Ā  Indien U een te hoge stroomsterkte gebruikt, brandt U een gat in de plaat. De lasapparaten vanĀ CeboraĀ zijn bij uitstek geschikt voor het lassen van autoplaat. Wilt u meer weten over het MIG/MAG Lassen? Lees dan het lasinstructieboek:Ā “Stap voor Stap MIG/MAG Lassen
MIG/MAG: Buitenhoek las
MIG/MAGĀ lassen in slowmotion.
Hier wordt gelast met deĀ Cebora Bravo 155Ā met ongeveer 140 Ampere. U ziet het smeltbad (de rode gloed van vloeibaar staal) langzaam stollen. MIG/MAG staat voor Metal Active Gaswelding / Metal Inert Gaswelding. Staal wordt MAG gelast (met beschermgas Co2 of menggas Argon en Co2 in de verhouding 85% Argon en 15% Co2) Aluminium wordt MIG gelast (met een beschermgas van 100% Argon). Hier ziet U een voorbeeld van het MAG lassen, er wordt staal gelast. Wilt u meer weten over het MIG/MAG Lassen? Lees dan het lasinstructieboek:Ā “Stap voor Stap MIG/MAG Lassen
MIG Aluminium: Buitenhoek las
Aluminium is ook te lassen met hetĀ MIG/MAGĀ lasapparaat. Dit wordt MIG lassen genoemd omdat het beschermgas 100% Inert gas is (in dit geval Argon). Aluminium absorbeert meer warmte dan staal of RVS, er is daardoor meer stroom vereist om Aluminium te verlassen. Aluminium lasdraad is zachter dan staal on RVS lasdraad, dit vergt een draadtransportmechanisme van hogere kwaliteit en bij voorkeur een kunststof (bv. teflon) binnengeleider in het slangenpakket . In dit filmpje wordt een binnenhoek gelast met deĀ Cebora Tri Star 1635/M.Ā Wilt u meer weten over het MIG/MAG Lassen? Lees dan het lasinstructieboek:Ā “Stap voor Stap MIG/MAG Lassen
Puls MIG Aluminium: Binnenhoek las
Aluminium is ook te lassen met hetĀ MIG/MAGĀ lasapparaat. Dit wordt MIG lassen genoemd omdat het beschermgas 100% Inert gas is (in dit geval Argon). Aluminium absorbeert meer warmte dan staal of RVS, er is daardoor meer stroom vereist om Aluminium te verlassen. Om het smeltbad optimaal te kunnen beheersen wordt in dit filmpje een puls MIG lasapparaat ingezet. Een puls MIG wisselt hoge en lage stroom in zeer korte tijd af waardoor de lasdraad gelijkmatig gesmolten wordt in het smeltbad terwijl er tegelijkertijd voldoende vermogen is om het aluminium (en de oxide-huid hiervan) te penetrerenĀ  en met een minimum aan spetters.
Puls MIG Aluminium: Binnenhoek las (zwaaiend)
Aluminium is ook te lassen met hetĀ MIG/MAGĀ lasapparaat. Dit wordt MIG lassen genoemd omdat het beschermgas 100% Inert gas is (in dit geval Argon). Aluminium absorbeert meer warmte dan staal of RVS, er is daardoor meer stroom vereist om Aluminium te verlassen. Om het smeltbad optimaal te kunnen beheersen wordt in dit filmpje een puls MIG lasapparaat ingezet. Een puls MIG wisselt hoge en lage stroom in zeer korte tijd af waardoor de lasdraad gelijkmatig gesmolten wordt in het smeltbad terwijl er tegelijkertijd voldoende vermogen is om het aluminium (en de oxide-huid hiervan) te penetrerenĀ  en met een minimum aan spetters. Om de binnenhoek las vlak te krijgen en om de penetratie te verhogen wordt de lastoorts lichtjes heen en weer bewogen. Dit wordt “zwaaien” genoemd.
Gasloos lassen met het MIG/MAG lasapparaat
Gasloos MIG/MAG lassen met flux-cored lasdraad (=poedergevulde lasdraad) op staal van 3 mm. dikte. Het lasapparaat waarmee gelast wordt is deĀ Cebora Revolution Combi. Het aantal spetters is veel groter dan het lassen met beschermgas en een massieve lasdraad. U kunt echter met dit lasproces wel in de buitenlucht lassen. Houdt U echter wel rekening met de hogere kosten van flux-cored lasdraad ten opzichte van massieve lasdraad.Ā Wilt u meer weten over het MIG/MAG Lassen? Lees dan het lasinstructieboek:Ā “Stap voor Stap MIG/MAG Lassen
Gasloos lassen met het MIG/MAG lasapparaat
Gasloos MIG/MAG lassen met flux-cored lasdraad (=poedergevulde lasdraad) op staal van 0,8 mm. dikte Het lasapparaat waarmee gelast wordt is deĀ Cebora Revolution Combi. Voor het lassen van autoplaat is massieve draad met beschermgas meer geschikt (geen slak en minder spetters en minder inbranding). U ziet hier een voorbeeld van het gasloos lassen van dunne plaat.Ā Wilt u meer weten over het MIG/MAG Lassen? Lees dan het lasinstructieboek:Ā “Stap voor Stap MIG/MAG Lassen
TIG HF ontsteking (HF = High Frequency)
OmĀ TIG te kunnen lassenĀ (Tungsten Inert Gaswelding) zal eerstĀ de vlamboog ontstoken dienen te worden. Dat kan door met het Wolfraam (Tungsten) het werkstuk aan te raken. Een makkelijker manier is door middel van eenĀ HFĀ (High Frequency) ontsteking. Het lasapparaat genereert een soort bliksem waardoor de vlamboog ontstoken wordt. Dit elimineert de kans op vervuiling van het Wolfraam bij het starten van de las. Wilt u meer weten over het TIG lassen?Lees dan het TIG instructieboek:Ā “Stap voor Stap TIG Lassen
TIG Staal gelijkstroom (DC = gelijkstroom)
TIG lassen(Tungsten Inert Gaswelding) van staal met deĀ Cebora 1540/DC HF. U hoort aan het begin een klik, dat is de Hoogfrequente (HF) ontsteking die het mogelijk maakt de vlamboog te starten zonder het wekstuk aan te strijken. Dit spaart U een grote hoeveelheid Wolfraam (Tungsten) elektrodes. Aan het einde van de las ziet U dat de vlamboog langzaam afgebouwd wordt (door middel van de down-slope functie op het lasapparaat), dit voorkomt kraters aan het einde van de las. Lassen van staal en RVS vereist een gelijkstroom TIG lasapparaat (DC = Direct Current)
Wilt u meer weten over het TIG lassen? Lees dan het TIG instructieboek:Ā “Stap voor Stap TIG Lassen
TIG Aluminium wisselstroom (AC = wisselstroom)
HetĀ TIG lasprocesĀ (Tungsten Inert Gaswelding) is ook geschikt om aluminium te lassen. Hiervoor heeft u echter wel een wisselstroom TIG lasapparaat nodig. De wisselstroom (AC = Alternating Current) doorbreekt de oxidelaag die onststaat bij het lassen van aluminium. Wilt u meer weten over het TIG lassen? Lees dan het TIG instructieboek:Ā “Stap voor Stap TIG Lassen
MMA
MMA (Manual Metal Arc) lassen. Dit lasproces wordt ook wel elektrode-lassen genoemd (BMBE; Booglassen Met Beklede Elektrode). U last met een met poeder beklede elektrode. Het poeder gaat tijdens het lassen een verbinding aan met de zuurstof in de lucht. Hierdoor blijft de las ‘zuiver’. Na het lassen bikt u de slak weg van de las. Het lasapparaat dat hier gebruikt wordt is deĀ Cebora 1540/DC HF, dit lasapparaat is niet alleen zeer geschikt om TIG te lassen maar last ook uitstekende op de MMA-manier. Een compact en voordelig elektrode lasapparaat is deĀ Weldkar MMA 154.
Puntlassen
PuntlassenĀ met deĀ TECNA 7902.Ā Zoals U kunt zien is dit een relatief eenvoudig lasproces. De koperen pennen drukken twee plaatjes tegen elkaar (beide van 0,8 mm.) en er loopt vervolgens een hoge stroom (circa 8000 Ampere) door het plaatje. De plaatjes zijn in een fractie van een seconde aan elkaar gelast. Deze lastijd is elektronisch te regelen. Deze manier van lassen wordt op grote schaal toegepast in de autoproductie. Als U een auto gaat restaureren komt het puntlasapparaat heel goed van pas mits u van beide kanten het werkstuk kunt bereiken. Daarvoor kunt UĀ speciale armensetsĀ verkrijgen.
Ā 
Ā 
Ā 
Ā 
Bekijk ook
Ā 
Ā 
Ā 
Ā